متلب(1)

1

Introduction

The objectives of this chapter are to enable you to use some simple MATLAB commands from the CommandWindow and to examine various MATLAB desktop and editing features.

MATLAB is a powerful computing system for handling the calculations involved in scientific and engineering problems. The name MATLAB stands for MATrix LABoratory, because the system was designed to make matrix computations

particularly easy. If you don’t know what a matrix is, don’t worry—we will look at them in detail later.

This book assumes that you have never used a computer before to do the sort of scientific calculations that MATLAB handles. You will, however, need to be able to find your way around a computer keyboard and the operating system running on your computer (e.g. Windows or UNIX). The only other computer-related skill you will need is some very basic text editing.

One of the many things you will like about MATLAB (and which distinguishes it from many other computer programming systems, such as C++ and Java) is that you can use it interactively. This means you type some commands at the special MATLAB prompt, and get the answers immediately. The problems solved in this way can be very simple, like finding a square root, or they can be much more complicated, like finding the solution to a system of differential equations. For many technical problems you have to enter only one or two commands, and you get the answers at once. MATLAB does most of the work for you.

 

معرفی

هدف این فصل توانمندی شما در به کار بردن بعضی از دستورات ساده متلب از پنجره دستور و آزمودن ویژگیهای متنوع ویرایشی و صفحه نمایش آن است.

متلب سیستم محاسبه گر قدرتمندی است برای رسیدگی به محاسبات مورد بررسی در مسایل علمی و مهندسی.

متلب جایگزین لابراتور ماتریس است.به دلیل اینکه این سیستم برای ساده سازی جز به جز محاسبات ماتریسی طراحی شده بود.

اگر شما نمیدانید ماتریس چیست.نگران نباشید.ما با جزییات به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در این کتاب فرض بر این است که شما هرگز کامپیوتر را برای هیچ نوع از محاسبات علمی که متلب به آن می پردازد به کار نبرده اید.

شما هم چنین باید بتوانید بین صفحه کلید و سیستم عامل کامپیوترتان ارتباطی برقرار کنید.تنها مهارت دیگر مورد نیاز پیش پا افتاده ترین تنظیمات ویرایشی متن است.

یکی از ویژگیهای متلب که مورد توجه شما قرار خواهد گرفت و آن را ازدیگر سیستم های برنامه ریزی کامپیوتر متمایز می کند مانند C++وJava این است که شما میتوانید آن را به صورت متقابل به کار ببرید.یعنی دستور را در اعلان مخصوص متلب تایپ کنید و پاسخ را به سرعت دریافت نمایید.

مسایل حل شده از این راه ممکن است بسیار ساده باشد مانند یافتن ریشه دوم یا بسیار پیچیده مانند حل سیستمی از معادلات دیفرانسیل.برای بسیاری از مسایل تخصصی کافیست یک یا دو دستور را وارد نمایید و پاسخ را دریافت کنید.

متلب کارهای زیادی را برای شما انجام میدهد.

/ 0 نظر / 5 بازدید