خوب بعدش چی؟؟؟

یک تاجر آمریکایی نزدیک یک روستای مکزیکی ایستاده بود در همان موقع یک قایق کوچک
ماهی گیری رد شد که داخلش ماهیگیری بود با چند تا ماهی

از ماهی گیر پرسید : چقدر طول کشید تا این چند تا ماهی رو گرفتی ؟
ماهی گیر : مدت خیلی کمی
تاجر : پس چرا بیشتر صبر نکردی تا بیشتر ماهی گیرت بیاد ؟
ماهی گیر : چون همین مقدار برای سیر کردن خانواده ام کافی است
تاجر : اما بقیه وقتت را چه کار میکنی ؟
ماهی گیر : تا دیر وقت میخوابم . یک کمی ماهی گیری میکنم با بچه ها بازی میکنم بعد میرم توی دهکده و با دوستان شروع میکنیم به گیتار زدن . خلاصه مشغولیم به این نوع زندگی
تاجر : من تو هاروارد درس خوندم ومیتونم کمک کنم تو بیشتر ماهی گیری کنی اون وقت می تونی با پولش قایق بزگتری بخری وبا درآمدش چندتا قایق دیگر هم بعدا اضافه میکنی . اونوقت یه عالمه قایق برای ماهی گیری داری
ماهی گیر : خوب بعدش چی ؟
تاجر : به جای اینکه ماهی ها رو به واسطه بفروشی اونارو مستقیما به مشتری میدی و برای خودت کار و بار درست میکنی و بعدش کارخونه راه میندازی و به کارش نظارت میکنی .... این دهکده کوچک رو ترک میکنی و میری مکزیکوسیتی بعد از اونهم لوس آنجلس و بعدش هم نیویورگ... اونجاست که دست به کارهای مهمتری میزنی
ماهی گیر؟ این کارها چقدر طول میکشه ؟
تاجر : 15 تا 20 سال
ماهی گیر : اما بعدش چی آقا ؟
تاجر : بهترین قسمت همینه . در یک فرصت مناسب که پیش آمد میری و سهام شرکت رو به قیمت خیلی بالا میفروشی . این کار میلیون ها دلار برات عایدی داره .
ماهی گیر : میلیون ها دلار . خوب بعدش چی ؟
تاجر : اون وقت باز نشسته میشی و میری به یه دهکده ساحلی کوچیک... جایی که میتونی تا دیر وقت بخوابی یه کم ماهی گیری کنی با بچه هات بازی کنی بری دهکده و با دوستات تا دیر وقت گیتار بزنی و خوش بگذرونی

/ 0 نظر / 5 بازدید